Obowiązek informacyjny


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni klienci -  od dnia 25.05.2018 r. wszystkich przedsiębiorców w krajach Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane najczęściej jako RODO lub jako Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

Prowadząc działalność gospodarczą jestem administratorem podstawowych danych osobowych moich klientów, otrzymywanych od nich pośrednio lub bezpośrednio w momencie dokonywania u mnie zakupów. Dostęp do tych danych mogą mieć oprócz mnie jedynie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np. sądy, organy ścigania, organy administracji skarbowej), oczywiście tylko wtedy gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Każde przetwarzanie danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej.

Podstawą prawną przetwarzania danych w celu świadczonych przeze mnie usług sprzedaży towarów jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie. Sprzedając określony towar, każdorazowo sprzedający i kupujący umawiają się co do formy jego sprzedaży, następuje ustalenie ceny, opcji wysyłki, płatności, terminu dostawy oraz pozostałych ewentualnych warunków dodatkowych. Powyższe ustalenia stanowią podstawę prawną do wykonania każdej sprzedaży. Aby móc tą sprzedaż w pełni zrealizować, trzeba posłużyć się danymi osobowymi nabywcy (oczywiście trzymając się przy tym ustalonej polityki bezpieczeństwa w zakresie ich przetwarzania i przechowywania).

Aby można było sprzedać i następnie dostarczyć zakupiony przez klienta wraz z opłaconą przesyłką towar, podczas dokonywania czynności sprzedażowych trzeba użyć jego danych (imienia, nazwiska, nazwy firmy, adresu, telefonu, NIP-u, numeru rachunku bankowego) na kopertach, paczkach, formularzach wysyłkowych (pocztowych lub kurierskich), przy ewentualnych przelewach bankowych (internetowych lub w siedzibie banku), na dokumentach sprzedażowych (fakturach). Dostęp do nich zatem, z uwagi na obowiązek wypełnienia przeze mnie jako sprzedawcę wszystkich umówionych warunków sprzedaży uzyskają więc firmy kurierskie lub poczta oraz banki (podczas dokonywania ewentualnego przelewu). Jest to niezbędne aby taka sprzedaż w pełni została zrealizowana.

Nie prowadzę konkursów, programów lojalnościowych ani innych działań marketingowych w których dane moich klientów mogłyby zostać ujawnione i użyte przez inne osoby trzecie.

Cała księgowość jest prowadzona w siedzibie firmy.

Dane osobowe klientów są przechowywane w legalnym programie księgowym zainstalowanym na firmowym komputerze, chronionym legalnym programem antywirusowym i hasłem dostępowym oraz w formie papierowych faktur i dokumentów wysyłkowych lub dokumentów bankowych , które przechowywane są w zamykanym sejfie i wykorzystywane wyłącznie na potrzeby księgowe i wysyłkowe. Siedziba firmy jest monitorowana ze względów bezpieczeństwa (dane nie są nikomu przekazywane i są kasowana cyklicznie co 3 miesiące).

Jako firma Transferpapier.eu wprowadziliśmy wewnętrzną politykę bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych (politykę prywatności).

Szanowni klienci, dokonując w firmie Transferpapier.eu zakupu towarów wyrażacie Państwo tym samym zgodę na przetwarzanie w wyżej wymienionym zakresie, po dniu 25.05.2018 r. przesłanych danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym nasza firma kontaktuje się z Państwem w związku z realizacją umowy oraz po zakończeniu tego okresu: -przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na firmie Transferpapier.eu -przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa w celu dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Ponadto macie Państwo w każdej chwili prawo do żądania usunięcia bądź zmiany przesłanych danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Nasz adres e-mail do kontaktu: export@transferpapier.pl

Obowiązek informacyjny